Odloženo suđenje po tužbi Srđana Ilića protiv Peščanika, sledeće ročište u aprilu

Ročište je odloženo zbog smrtnog slučaja u porodici advokata koji zastupa Srđana Ilića.

Ilić je tužio udruženje gradjana Peščanik, urednice portala Svetlanu Lukić i Svetlanu Vuković i Slobodana Tomića zbog teksta "Šibicarski trikovi" koji je objavljen 13. aprila 2015. godine.

U tekstu Slobodan Tomić pisao je o tome gde se nalazio tadašnji ministar odbrane Bratislav Gašić neposredno pre i nakon helikopterske nesreće u Beogradu 13. marta 2015. godine u kojoj je poginulo sedam osoba. 

Tomić je pisao i o dve fotografije Tanjuga, odnosno Srđana Ilića i tražio da pojasne zašto se na jednoj fotografiji sa mesta pada helikoptera vidi dalekovod, a na drugoj ga nema.

Ilić je podneo tužbu jer je u tekstu, kako je naveo, izneta jasna tvrdnja da je menjao sadržaj fotografije, što je u novinskoj fotografiji neetičko i najstrože zabranjeno.

Ilić je kao naknadu nematerijalne štete za povredu časti i  profesionalnog ugleda, kao i za pretrpeljni strah zbog objavljivanja neistinitih, nepotpunih i netačnih informacija tražio da mu tuženi solidarno isplate 700.000 dinara.

Sud je u prvom stepenu odbio Ilićev tužbeni zahtev, a  Apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

Portal Peščanik objavio je demanti Srđana Ilića na Tomićev tekst 14. aprila 2015. godine.

 


Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta Pravni saveti i zastupanje na sudu za članove NUNS - a koji podržava je organzacija Civil Rights Defenders.