Ponovljeno suđenje po tužbi Srđana Ilića protiv Peščanika pomereno za februar

Viši sud je na prvom suđenju odbio Ilićev tužbeni zahtev, a Apelacioni sud ukinuo jeprvostepenu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

 

Ilić je tužio Peščanik, urednice portala Svetlanu Lukić i Svetlanu Vuković i Slobodana Tomićazbog teksta "Šibicarski trikovi" objavljenog 13. aprila 2015. godine. U tom tekstu Tomić je pisao o padu vojnog helikoptera 13. marta 2015, kada je poginulo sedamosoba, kao i o dve fotografije Tanjuga, odnosno Srđana Ilića, tražeći da pojasne zašto se najednoj fotografiji sa mesta pada helikoptera vidi dalekovod, a na drugoj ga nema.

 

Ilić je podneo tužbu jer je u tekstu, kako je naveo, izneta jasna tvrdnja da je menjao sadržajfotografije, što se u novinskoj fotografiji smatra neetičkim i najstrože zabranjenim. Za povredu časti i profesionalnog ugleda, kao i za pretrpljni strah zbog objavljivanja neistinitih,nepotpunih i netačnih informacija Ilić traži 700.000 dinara.

 

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta Pravni saveti i zastupanje na sudu za članove NUNS - a koji podržava je organzacija Civil Rights Defenders.