U oktobru ponovno suđenje po tužbi fotografa Srđana Ilića protiv Peščanika

Sud je na prvom suđenju odbio Ilićev tužbeni zahtev, a Apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

Ilić je tužio udruženje građana Peščanik, urednice portala Svetlanu Lukić i Svetlanu Vuković i Slobodana Tomića zbog teksta "Šibicarski trikovi" objavljenog 13. aprila 2015. godine.

Tomić je u tekstu pisao tome gde se nalazio tadašnji ministar odbrane Bratislav Gašić neposredno pre i nakon helikopterske nesreće u Beogradu 13. marta 2015. godine u kojoj je poginulo sedam osoba.

On je pisao i o dve fotografije Tanjuga, odnosno Srđana Ilića i tražio da pojasne zašto se na jednoj fotografiji sa mesta pada helikoptera vidi dalekovod, a na drugoj ga nema.

Ilić je podneo tužbu jer je u tekstu, kako je naveo, izneta jasna tvrdnja da je menjao sadržaj fotografije, što je u novinskoj fotografiji neetičko i najstrože zabranjeno i traži 700.000 dinara za povredu časti i profesionalnog ugleda, kao i za pretrpljni strah zbog objavljivanja neistinitih, nepotpunih i netačnih informacija.

Na ročištu u oktobru treba da budu saslušani Ilić, Svetlana Lukić i Slobodan Tomić.


 

 


Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta Pravni saveti i zastupanje na sudu za članove NUNS - a koji podržava je organzacija Civil Rights Defenders.