Ukinuta presuda po tužbi Obradovića, ponovno suđenje

U rešenju Apelacioni sud je naveo da prvostepeni sud nije dao jasne, argumentovane i na zakonu zasnovane razloge za svoju odluku i da je nejasno na osnovu čega je zaključio da informacije iznete u tekstu nisu podobne da povrede čast i ugled Obradovića.

Obradović je tužio Mitrovića i Gmitrića jer je TV Pink 25. januara 2016. godine prenela Mitrovićevo otvoreno pismo u kome se iznosi, kako se navodi u tužbi, niz neistinitih informacija i uvreda. Na ime naknade za povredu časti i ugleda Obradović je tražio 600.000 dinara.

Mitrović je u pismu naveo da je Obradović najpre prihvatio pa zatim odbio učešće u emisiji "Teška reč", da je "nedovoljno inteligentan", da mu je Obradović slao SMS poruke u pijanom stanju, da pokušava da TV Pink oduzme pravo na prikazivanje dokumentarnog programa o društvenim devijacijama. 

Viši sud je u obrazloženju presude naveo da sporni navodi u pismu jesu prouzrokovali "određena negativna osećanja" kod Obradovića, ali da je "priroda" tih navoda takva da "nisu prouzrokovali povredu časti i ugleda".

 

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta Pravni saveti i zastupanje na sudu za članove NUNS - a koji podržava je organzacija Civil Rights Defenders.