BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Dvostruko oporezivanje

  Da li treba da platim razliku u Srbiji, ukoliko je portal koji me je angažovao po ugovoru o delu platio porez i doprinose u Crnoj Gori?

   
  U skladu sa Ugovorom između Republike Srbije i Crne Gore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja  iznos  poreza  koji  je plaćen u Crnoj Gori priznaje  se  kao  poreski kredit u Srbiji i stranka je dužna da plati razliku  (ako  je  ima)  između  iznosa poreza plaćenog u Crnoj Gori i pripadajućeg iznosa poreza u Srbiji.
  Kada budete prijavljivali porez, pružite dokaze o porezu koji je plaćen u Crnoj Gori kako bi nadležni poreski organ u Srbiji mogao da utvrdi vašu poresku obavezu.
  (Mart, 2012)
 • Zahtev za autorizaciju

  Da li po Zakonu o informisanju, bilo koje lice od glavnog i odgovornog urednika može da traži materijal (intervju, tekst, fotografiju, prilog...) na autorizaciju?

   

  Ovakav zahtev može da uputi bilo koje lice, ali urednik nije obavezan da postupi po ovakvom zahtevu.
  (Mart, 2012)
 • Problem sa direktorom

  Ja i moje kolege imamo problem sa direktorom koji insistira da u izveštajima ne smemo da pominjemo imena preduzeća koja nemaju saradnju sa medijskom kućom u kojoj radimo, odnosno nemaju plaćenu reklamu kod nas. To praktično znači da tada u izveštajima ne smemo da napišemo gde se dešava radnja o kojoj govorimo.

  Primedbe imaju političku konotaciju, tako da je prošlog leta, primera radi, ekipi koja je snimala događaj bilo zabranjeno da snimi pozornicu u delu gde su sedeli predstavnici jedne političke opcije (opozicije), zbog ispisanih naziva (logoa) firmi. Istovremeno je na drugom događaju (gde su u prvim redovima bili funkcioneri vladajuće partije) neprekidno u kadru bio total sa svim reklamama na pozornici. 

  U izveštaju iz jedne fabrike koju su u kampanji posetili lokalni funkcioneri opozicije pomenula sam ime te firme i direktor me je zvao da mi kaže da će mi naplatiti reklamu te firme u programu. Zanima me kako da se ja i moje kolege odbranimo od ovakvih pritisaka?

   
  U ovom slučaju nema odgovarajućih pravnih mehanizama koje bismo vam u ovoj situaciji posavetovali da preduzmete. Pokušajte da umanjite pritiske tako što će isti princip primeniti i na one kompanije koje su platile oglašavanje u vašoj medijskoj kući i to tako što ćete izbegavati da spominjete imena tih privrednih društava u svojim reportažama.
  (April, 2012)
 • Pravna sredstva protiv poslodavca

  Koja pravna sredstva su raspoloživa u slučaju da poslodavac kod koga je neko angažovan po osnovu autorskog ugovora, neisplaćuje honorare, kažnjava smanjenjem iznosa honorara, preti otkazom ugovora, diskriminiše, uslovljava i zahteva obavljanje radnih zadataka mimo ugovora bez nadoknade?

   

  Možete inicirati postupak za zaštitu od zlostavljanja na radu i tužiti poslodavca za isplatu honorara koji  duguje. 

  (Maj, 2012)

 • Zahtev za objavljivanje odgovora

  Reč je o reagovanju na tekst povodom izveštaja Državne revizorske institucije o poslovanju grada. U tekstu su navedeni nalazi revizora o poslovanju Turističke organizacije grada u 2010.god. o povećanju plata. Nakon objave direktor Turističke organizacije uputio je zahtev  da se list javno izvini za nanetu štetu  zbog navedenog teksta, jer u navedenom periodu (u 2010. godini) on nije bio direktor Turističke organizacije. U pismu se, pored ovoga tvrdi da list nije imao pravo da koristi logo Turističke organizacije bez saglasnosti organizacije i ovlašćenog lica za njegovu upotrebu uz pretnju da će „opteretiti tradicionalno dobre odnose neželjenim sudskim sporovima".

   

  Zahtev nije osnovan jer je u  tekstu naznačeno da je u pitanju poslovanje Turističke organizacije za 2010. godinu.
  Što se loga tiče, vi niste koristili logo da bi obležavali svoju robu ili usluge te je i u tom smislu  ovaj zahtev neosnovan.
  (Maj, 2012)
 • Poslednjih meseci radim bez ugovora

  Angažovana sam na regionalnoj radio televiziji već 10 godina po osnovu autorskih ugovora i ugovora o stručnom usavršavanju. Poslednjih 6 meseci radim na televiziji bez ikakvog ugovora („rad na crno“). Kontaktirala sam Inspektorat, sa zahtevom da inspekcija naloži poslodavcu da sa mnom zaključi ugovor o radu, međutim poslodavac je uništio sve podatke koji bi mogli da služe kao dokaz da sam u proteklih 6 meseci radila bez ugovora. Inspektorat je doneo zaključak kojim odbacuje zahtev koji sam podnela, zbog nedostataka dokaza.

   

  Na osnovu člana 32. Zakona o radu predviđeno je da ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad. 
  Ukoliko posedujete dokaze o svom angažovanju u proteklih 6 meseci, možete uložiti žlabu. Materijale je moguće proslediti i Ministarstvu, kao drugostepenom organu. 
  (Jun, 2012)
 • Ne mogu da potvrdim da je izveštaj autentičan

  Radi se o Izveštaju o uočenim propustima i greškama u obračunu i naplati prihoda od preleta preko vazdušnog prostora Srbije i Crne Gore.

  Da li da objavim navedeni izveštaj, iako ne mogu da potvrdim da je izveštaj autentičan, kao i da li je izvor koji mi je ovaj dokument dostavio pouzdan.

   
  Naš savet je da ne objavite ovaj izveštaj bez prethodne provere.
  (Jun, 2012)
 • Ustupanje emisije na emitovanje drugoj televiziji

  Da li mogu, kao autor emisije na jednoj televizijskoj stanici, da ustupim na emitovanje već snimljene emisije drugoj televizijskoj stanici?

   

  Naš savet je da ne ustupate emisije bez prethodne saglasnosti tv stanice na kojoj je prvo emitovana emisija.

  (Jun, 2012)

 • Zabranjen pristup konferencijama za štampu

  Obraćam vam se jer mi je zabranjen pristup konferencijama za medije, a prema nekim saznanjima i ulazak u sportski centar odakle izveštavam. Imao sam incident sa generalnim sekretarom, a posedujem i snimak tog incidenta. Da li mogu da ga objavim?

   

  Naše mišljenje je da ovaj snimak možete objaviti (bitno je da se ne zadire dublje u privatnost lica koja se nalaze na snimku). Ukoliko snimak sadrži psovke, stavite disklejmer gde ćete se  ogradili da je ovo razlog zbog kojeg se gledanje i preslušavanje  snimka  ne  preporučuje  licima mladjima od 18 godina i sl.

  (Jul, 2012)

   

   

 • Usavršavanje bez rešenja poslodavca

  Otišla sam na stručno usavršavanje u trajanju od 3 meseca, bez rešenja poslodavca (na osnovu usmenog dogovora sa direktorom). Kada sam se vratila, poslodavac mi je uručio otkaz. 

   

  Poslodavac je imao osnova da vam da otkaz, međutim, možete pokušati da se dogovorite sa direktorom da vas proglasi tehnološkim viškom kako biste mogli da ostvarite pravo na naknadu koju daje Nacionalna služba za zapošljavanje. 

  (Jul, 2012)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija