BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Kopije lekarske komisije

  Potreban mi je savet u vezi povrede radnog prava. Moj poslodavac insistira da mu dostavim kopije lekarske komisije koja mi je produžila bolovanje započeto 8. avgusta, koje sam uredno dostavio. Zahtev je pravdan time da je poslodavac u obavezi prema državi, te da neću od socijalnog dobiti uplatu za veći deo septembra meseca. Mislim da je ovaj zahtev poslodavca u vezi sa sukobom koji se u međuvremenu dogodio, jer sam ove godine već bio na bolovanju prilikom koga mi takve stvari nisu tražene. Napominjem i to da je direktorka u jednom razgovoru moje prethodno bolovanje nazvala „lažnim“. Interesuje me da li sam u obavezi da poslodavcu dostavim traženi dokument.

   

  U skladu sa odredbama Zakona o radu, dužni ste da poslodavcu dostavite doznake, ali ne i nalaz lekara, te da poslodavac može, ukoliko posumnja u opravdanost razloga za odsustvovanje sa rada, podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti.
  Napominjemo i to da je možda drugačije utvrđeno npr. ugovorom o radu, ali da bi i takva odredba bila diskutabilna jer sužava obim prava koje je dato zakonom.

  (Oktobar, 2011)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija