BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

  • Razlika

    Pravi li naše zakonodavstvo razliku između činjeničnog i vrednosnog suda?

     
    Zakonodavstvo pravi ovu razliku. Na primer, iz Krivičnog zakonika nedvosmisleno proizlazi da samo činjenični sud može biti klevetnički, dok se uvrede pre nanose vrednosnim sudovima. Ovo pitanje, međutim, stvara velike probleme u praksi, posebno u parničnim postupcima za naknadu štete. Često je teško povući jasnu liniju između vrednosnih i činjeničnih sudova, a naši sudovi su, čini se, skloniji da insistiraju na snažnijoj činjeničnoj zasnovanosti vrednosnih sudova. Načelni stav Evropskog suda za ljudska prava jeste da novinar mora tačno da prenese činjenice, ali i da na osnovu njih ima pravo na svoj vrednosni sud. Iako su u skladu sa odredbom člana 18, stav 3, Ustava Republike Srbije, naši sudovi obavezni da u stvarima koje se tiču ostvarivanja ljudskih prava propise tumače i primenjuju saglasno važećim međunarodnim standardima, kao i praksi međunarodnih institucija koje nadziru sprovođenje tih međunarodnih standarda, što je u konkretnom slučaju u odnosu na pravo na slobodu izražavanja zajemčenu članom 10, Evropske konvencije, sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava, od ove prakse se, nažalost, često odstupa.
    (Novembar, 2012)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija