BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Prenošenje reči izgovorenih za skupštinskom govornicom

  Zakonom o javnom informisanju garantovano je pravo novinara da prenese reči narodnog poslanika izrečene za skupštinskom govornicom i da se na njih pozove. Kako novinar može da bude tužen kada prenosi šta je rečeno za skupštinskom govornicom?

   

  Ako novinar verno prenese šta je rečeno za skupštinskom govornicom ne bi mogao da bude obavezan na naknadu štete. Međutim, njegova eventualna odgovornost zavisi i od načina na koji to prenese. Ako novinar napiše da je, u toku skupštinske rasprave, poslanik NN rekao za ministra OO da se bavi kriminalom, pod uslovom da je takva izjava verno preneta, neće biti odgovoran za štetu. Ali, ako na osnovu ove izjave na naslovnoj strani objavi naslov „Ministar OO je kriminalac“, situacija može biti drugačija.

  (Novembar, 2012)
 • Citiranje policijskog saopštenja

  Šta da se radi kada se podnese tužba zbog citiranog policijskog saopštenja?

   

  Novinar, kao uostalom i odgovorni urednik i pravno lice koje je osnivač javnog glasila, pozvaće se na odredbu člana 82, Zakona o javnom informisanju u skladu s kojim postoji osnov za isključenje odgovornosti ako je neistinita ili nepotpuna informacija verno preneta iz dokumenta nadležnog državnog organa. Novinar bi u takvom slučaju tvrdio da je saopštenje MUP-a dokument nadležnog organa, te da je informacija koju je preneo verno citirana iz takvog dokumenta. To ne bi značilo da nije povredio pretpostavku nevinosti, ali bi isključilo njegovu odgovornost za naknadu štete u konkretnom slučaju. U ovakvim situacijama, iako je tekst zakona jasan, sudska praksa je različita. Novinar se, naravno, može pozivati i na druge okolnosti koje bi mu u konkretnom slučaju mogle ići u prilog.

  (Novembar, 2012)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija