BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

  • Autorski ugovor sa drugim poslodavcem

    Da li mogu da zaključim autorski ugovor sa drugim poslodavcem – osnivačem druge televizijske kuće na kojoj bi obavljala poslove iz oblasti marketinga imajući u vidu okolnost da sam već zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca koji je takođe osnivač medija na kojem radim kao novinar- spiker. Dostavjam vam svoj ugovor o radu. 

     
    Ukoliko Ugovorom o radu nije predviđena klauzula zabrane konkurencije, vi, u načelu, možete zaključiti autorski ugovor sa drugim poslodavcem, tj. drugom medijskom kućom, ali skrećemo vam pažnju na to da bi  mogla da postoji mogućnost da je poslodavac Pravilnikom o radu ili Aktom o sistematizaciji radnih mesta, predvideo da povredu radne  obaveze  predstvalja pružanje usluga poslodavcu koji se bavi istom ili sličnom delatnošću (ili na sličan način kako bi sprečio pružanje usluge konkutrentskim kućama), te bi takvo pružanje usluga moglo da bude razlog za otkaz ugovora o radu. U tom slučaju postoji osnov za tužbu, ali je pitanje na koje bi stanovište stao sud u konkretnom slučaju, tj. da li je poslodavac imao obavezu da takav uslov predvidi Ugovorom o radu ili je dovoljno to što je istu predvideo Pravilnikom o radu. 
    (Septembar, 2011)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija