BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

  • Radio frekvencija na dve lokacije bez pojedinačne dozvole

    Zamoliću vas da mi pružite pravni savet u vezi dva prekršajna postupka koja su pokrenuta protiv mene kao odgovornog lica i okrivljenog pravnog lica zbog korišćenja radio frekvencije na dve lokacije bez pojedinačne dozvole. Dozvolu za emitovanje smo dobili za lokaciju sa koje ne možemo pokriti ni podrucje grada...Ta lokacija je jedino bila na Konkursu. Odmah nam je ukazano na problem ali nam je rečeno da moramo to prihvatiti u protivnom ostaćemo bez dozvole i da naknadno tražimo dodatno pokrivanje ili dislokaciju predajnika. Tri godine pokušavamo da rešimo ovaj problem i evo nas u prekršaju. Šta nam je činiti?

     

    Budući da su koriščene radiofrekvencije na dve lokacije bez pojedinačne dozvole,važan je  odgovor na pitanje da li su signali na ove dve lokacije isključeni pre nego što je pokrenut postupak. Ukoliko signali jesu isključeni ovu okolnost treba istaći u odbrani jer postoji mogućnost da sudija iz ovog razloga obustavi postupak ili izrekne opomenu.

    (Decembar, 2011)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija