BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Povreda radne discipline

  Prošlog meseca dobio sam rešenje o novčanom kažnjavanju, kojim će mi se odbiti 10 posto, a ovih dana dobijam rešenje da sam kažnjen sa 20 odsto od plate u naredna tri meseca. Kao razlog navodi se povreda radne discipline time što se nisam upisivao u knjigu evidencije dolazaka i odlazaka sa posla. Direktorka se poziva na uvedenu obavezu o evidentiranju uvedenu 10. januara 2011. Prvo: Ja uopšte nisam zvanično upoznat sa ovom odlukom jer sam u tom periodu duže vreme bio na godišnjem odmoru i bolovanju. Rešenje nisam video na oglasnoj tabli, a direktorka i urednik mi nisu ni usmeno saopštili da imam obavezu upisivanja u knjigu evidencije. Drugo: U rešenju se navodi da je obavezno radno vreme za sve novinare prepodne od 8:30h do 14:30h, a popodne od 14h do 20h, i da se u tim terminima i treba upisivati u knjigu evidencije u redakciji. Ja jednostavno nisam mogao da ispoštujem ovu obavezu, jer sam celu godinu proveo na poslovima prezentera informativnog programa, koji se snima u popodnevnim satima u studiju, a vesti preuzimam u redakciji. Redakcija i studio su fizički razdvojeni. Nalaze se u dve različite ulice. Kada preuzmem vesti u redakciji oko 14:30h nosim ih u studio, gde se one popodne snimaju, a kasnije emituju. Kada završim sa snimanjem vesti u redakciji nema nikog, tako da mi ni knjiga nije dostupna. Eventualno se mogu upisivati u dve različite knjige evidencije, ako u studiju postoji takva knjiga. Treće: Sportski događaji koje sam pratio odvijaju se uglavnom vikendom i naravno van studija. Kako onda da ispoštujem upisivanje u knjigu evidencije?

   
  Poslodavac ima pravo da ovakvu obavezu propiše i da sankcioniše kršenje ove obaveze. U konkretnom slučaju će se ceniti da li je poslodavac postupio zakonito, a neće se centiti celishodnost postupanja poslodavca. Ne znam kako su ostali zaposleni sa takvim rešenjem upoznati?  Da li su i drugi zaposleni imali problema sa evidentiranjem i da li su oni kažnjavani?
  Za savet o pokretanju sudskog postupka, kao i eventualnom kontaktiranju inspekcije rada, trebala bi dodatna dokumentacija.
  (Avgust, 2011)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija