BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Preuzimanje fotografija

  Fotografije koje koristimo za tekstove koje objavljujemo su najčešće iz creative commons kategorije ali se dešava i da do fotografija dolazimo pretragom preko googla, ali i u toj situaciji se naznačava ime autora i izvor. Ponekad dolazi do izmene fotografija primenom određenih vizuelnih filtera, pa nas zanima da li nas to oslobađa eventualne odgovornosti, ili je čini većom.

   

  Potrebna je dozvola za korišćenje fotografija jer one ne potpadaju pod novinske izveštaje koji su obuhvaćeni članom 43 Zakona o autorskim I srodnim pravima. Obavezno treba potpisivati autora i zakon ne dozvoljava izmenu izgleda fotografije bez saglasnosti autora, ma koliko ona beznačajno izgledala, budući da je aktuelna sudska praksa stala na stanovište da je, skoro svaka promena, promena koja za koju je potrebna saglasnost autora.
  Na ovo vas posebno upozoravamo jer su fotografi vrlo agilni u podnošenju tužbi protiv medija i sajtova uopšte.
  (Mart, 2005.)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija