BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Osuđen da platim naknadu štete

  Pravnosnažno sam osuđen uz osnivača javnog glasila i jos jednu koleginicu, da platim naknadu štete sudiji. U skladu sa zakonom sva tri lica su solidarno odgovorna, što znači da se postupak prinudnog izvršenja može pokrenuti protiv sva tri lica, ali i protiv bilo kojeg od nas. Sudija je odabrala mene. Da li je to zakonito?
  Druga stvar koja mi se čini problematičnom jeste način izvršenja. Sudija je izvršenje opredelila popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari.
  Takođe mi se čini problematičnim i to što mi je rešenje o izvršnju dostavljeno godinu nakon što je doneto (za koje vreme teče kamata). Napominjem da sam neko vreme boravio u inostranstvu.

   

  Ukoliko se sudija u izvršnom postupku namiri od vas, vi možete da tužite druga dva lica i od njih naplatiti po jednu trećinu celokupnog potraživanja.
  Poverilac ima pravo da bira da li će se namiriti iz zarade ili npr. popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari, te da je i ovo zakonito rešenje. 
  Propustili ste rokove za izjavljivanje revizije koja je u ovom slučaju i praksi izuzetno dozvoljena, svakako treba pokušati i sa tim. Takođe, propušten je rok za izjavljivanje ustavne žalbe, kao i za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava.
  Proverite u sudu da li je pokušana dostava jer ste rekli da ste neko vreme boravili u inostranstvu, pa se i u tome može naći opravdanje za ovaj protok vremena.
  (Maj, 2013)
 • Presuda

  Zbog propusta mog advokata nisam obaveštavana o postupaku koji vodim protiv televizije, glavnog urednika i novinara te televizije zbog povrede časti i ugleda zbog informacija objavljenih putem medija. Postupak je pravnosnažno okončan tako što je tužbeni zahtev odbijen u celosti, a iz razloga što me advokat nije blagovremeno obaveštavao o toku postupka, protekao je rok za izjavljivanje Ustavne žalbe. Saznala sam za presudu kada je doneto rešenje o izvršenju podneto radi naplate parničnih troškova i troškova prinudnog izvršenja presude i kada mi je izvršitelj došao da popiše pokretne stvari u stanu. 

   

  Postoji mogućnost da podnesete tužbu protiv advokata za nakanadu materijalne štete zbog nesavesnog postupanja, međutim, imajući u vidu da je rešenje o izvršenju već doneto i to da niste pokazali inicijativu da vodite novi parnični postupak, savet je da stupite u kontakt sa svojim advokatom i da mu predočite da ćete ga, ukoliko on ne izmiri sve troškove, tužiti. U tu svrhu predlažemo da advokat napiše izjavu kojom preuzima taj dug.
  (Mart, 2014)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija