BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Uplata u humanitarne svrhe zbog izvršenog krivičnog dela

  Pomoćni trener sportskog kluba je pre dva dana udario novinara. Novinaru je stiglo obaveštenje iz tužilaštva kojim je obavešten da je osumnjičeni prihvatio da zbog izvršenog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi uplati na humanitarni račun Vlade RS iznos od 50.000,00 dinara u roku od 6 meseci nakon čega će krivična prijava protiv njega biti odbačena, a da će novinar svoja prava moći da ostvari u parničnom postupku.

   

  Ovakva odluka tužioca je u skladu sa zakonom jer javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati da uplati određeni novčani iznos u humanitarne svrhe, što je on i učinio.
  Jedino krivično delo gde se posebno tretira novinar jeste ugrožavanje sigurnosti, međutim, to se samo odnosi na pretenje novinarima (ne i napad na novinara). Teorijski, da je postupak pokrenut, a ne da je došlo do odlaganja krivičnog gonjenja (naredbom se odlaže krivično gonjenje dok okrivljeni ne plati 50.000, rsd, ako ne plati postupak se nastavlja), činjenica da je napad pričinjen prema novinaru se može ceniti kao otežavajuća okolnost.
  (Maj, 2014)

   

   

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija