BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Lišen slobode zbog komentara na FB

  Lišen sam slobode zbog komentara na FB datog tokom poplava koje su zadesile RS. Nakon izvesnog vremena pošto mi je ukinut pritvor dobio sam poziv da se za 24h javim u Prvi osnovni sud. Kako da postupam u toj situciji?

   

  Nemojte priznavati krivično delo koje vam je stavljeno na teret tzv. širenje panike i da držite se toga da ste izneli sopstveno mišljenje, da niste delovali organizovano i da niste imali nameru da izazovete paniku kod drugih ljudi.
  (Jun, 2014.)

 • Poligrafsko ispitivanje

  Koja su mi prava u vezi odbijanja poligrafskog ispitivanja?

   

  Na ovo pitanje se odnosi Zakon o policiji i Pravilnik o policijskim ovlašćenjima koje se odnose na poligrafsko testiranje.

  Policija ne može nekoga da primora na poligrafsko testiranje, već mora da postoji saglasnost ispitanika i da ga u skladu sa članom 70 stav 1 upozna sa radom uređaja i da lice da pisanu saglasnost.

  Određenim kategorijama lica se zabranjuje poligrafsko testiranje. U skladu sa članom 70, poligrafskom testiranju ne može da se podvrgne:

  • Lice koje je pod uticajem alkohola ili pod uticajem opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci;
  • Lice koje ima ozbiljna srčana oboljenja ili respiratorne smetnje;
  • Lice u stresnom stanju;
  • Lice koje uzima lekove za smirenje;
  • Lice koje pokazuje vidljive znakove psihičke poremećenosti ili bolesti;
  • Lice koje oseća intenzivan fizički bol;
  • Trudnica i porodilja;

  Poligrafsko testiranjke može da obavlja samo policijski službenik koji je za to osposobljen (poligrafski ispitivač).

  Poligrafski ispitivač će pre poligrafskog ispitivanja upozoriti ispitanika da nije dužan da se podvrgne ispitivanju i saopštiće mu zakonom propisane razloge za zabranu poligrafskog testiranja, bez obzira da li lice zahteva poligrafsko ispitivanje ili treba da pristane na ispitivanje.

  Pisana saglasnost lica da nad njim primeni poligrafsko ispitivanje daje se pre ispitivanja u vidu izjave koja glasi: „Prihvata primenu poligrafa“.

  Za izjavu o povlačenju pisane saglasnosti nije potrebna posebna forma, a poligrafski ispitivač je dužan da bez odlaganja prekine primenu poligrafskog ispitivanja, što će se uneti i u zapisnik o poligrafskom ispitivanju.
  (Oktobar, 2015.)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija