BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Depresivni sindrom

  Da li depresivni sindrom može da se tretira kao profesionalna bolest novinara? Da li isti propisi važe i za teritoriju Kosova?

   
  Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti ("Sl. glasnik RS", br.105/2003) svrstava profesionalne bolesti i bolesti prouzrokovane hemijskim dejstvom, fizičkim dejstvom, biološkim faktorima, bolesti pluća, kože i maligne bolesti.
   
  Imajući u vidu da se u konkretnom slučaju primenjuju kosovski propisi, za koje mi nismo nadležni, Zakon o sigurnosti i zdravlje na radu republike Kosovo prema kojoj je definicija profesionalne bolesti - svaka bolest prouzrokovana izloženosti štetnih i opasnih hemijskih, fizičkih i bioloških elemenata u radnoj sredini tokom rada - tako da je naša procena da oba zakonodavstva na isti način definišu profesionalne bolesti.
  (Oktobar, 2013)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija