BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

  • Kako se pravno tretiraju karikature, humoreske, fotomontaže i satire

    Kako Zakon o javnom informisanju tretira karikature, humoreske, fotomontaže i satire?

     
    U principu ne drugačije nego druge sadržaje. Razlika donekle postoji u odnosu na činjenicu da karikatura, humoreska, fotomontaža ili satira mogu predstavljati i forme umetničkog izražavanja, odnosno autorska dela, te ovde pored prava na slobodu izražavanja po pravilu možemo da govorimo i o pravu na slobodu umetničkog stvaralaštva, koja je takođe zajemčena Ustavom. Problemi u praksi nastaju kada se neko „prepozna“ u karikaturi, humoreski, fotomontaži ili satiri i tvrdi da zbog nje trpi nematerijalnu štetu usled povrede časti i ugleda. Problemi nastaju i zbog činjenice da mnoge sudije nemaju dovoljna znanja o tome šta je satira, šta humoreska, što u praksi dovodi do presuda koje izazivaju veliko nezadovoljstvo na medijskoj sceni. Tako je Viši sud u Čačku, rešavajući po tužbi Velimira Ilića protiv Stojana Markovića iz istog grada, prihvatio navode da je u pitanju humoreska, ali je tuženog Markovića obavezao na plaćanje naknade štete gospodinu Iliću uz obrazloženje da „humoreska ne sadrži dovoljno istinitih činjenica“. Apelacioni sud u Kragujevcu odbio je žalbu na ovakvu presudu.
    (Novembar, 2012)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija