BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

  • Ubrzanje sudskog procesa

    Da li postoji način da se ubrza sudski postupak koji vodim protiv poslodavca, ne bi li sud zakazao suđenje (budući da sam pre jednu godinu pokrenuo postupak, a suđenje nije zakazano) i da li mogu, da pred Evrposkim sudom za ljudska prava u Strazburu pokrenem postupak?

     

    Lično možete uputiti sudu urgenciju kojom ćete tražiti zakazivanje ročišta. Urgenciju možete poslati lično ili preko advokata. Za Strazbur je potrebno da se iscrpu sva domaća pravna sredstva, te bi Sud, sasvim izvesno odbacio predstavku. Postoji mogućnost podnošenja Ustavne žalbe (povreda prava na efikasno suđenje), ali Ustavnom sudu treba dosta vremena da odluči po žalbi. Postoji i mogućnost pisanja pritužbe na rad sudije, što ne savetujemo jer će ta ista sudija nastaviti da postupa u predmetu, pa mogu nastati kontra efekti.
    (Oktobar, 2014.)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija