BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Kako se štiti nečiji identitet

  Kako se u novinskim člancima štiti nečiji identitet?

   

  Sudovi su zauzeli stav da ova zaštita mora biti stvarna, a ne formalna. Na primer, u kragujevačkoj „Svetlosti“objavljena je vest da je zbog krivičnog dela silovanja priveden NN, star 43 godine. Navedeno je da je privedeni šef mesne kancelarije u selu čije je ime takođe navedeno, kao i ime najbližeg grada. Dakle, iako je napisana oznaka NN, identitet nije sačuvan, jer je navedeno da je reč o šefu mesne kancelarije u konkretnom selu koje ima jednu mesnu kancelariju i jednog šefa. U slučaju tužbe ovo lice bi imalo pravo na naknadu štete jer mu je identitet nezaštićen, a povređena je pretpostavka nevinosti. Ovakvi slučajevi u praksi izuzetno su česti. Medij, naime, prikrije ime objavljivanjem inicijala, ali objavi druge informacije iz kojih se s lakoćom može zaključiti o kom licu je reč. Ovo nije stvarna zaštita i sud je, po pravilu, neće prihvatiti.

  (Novembar, 2012)
   

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija