BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Promena osnivača

  U NVO koja je osnovala novine, došlo je do reizbora. Izabrano je novo rukovodstvo, a u impresumu je ostao naziv osnivača. Sada novi predsednik nastoji da po svaku cenu novine otme od mene i mojih saradnika osnivača i da počne da pravi biznis. U APR-u ne znaju šta se dešava u ovakvim slučajevima, a u Statutu NVO nema ni pomena o vlasništvu nad novinama. Da li može da se pronađe drugi osnivač (u APR-u kažu da ne može)?

  Pitam Vas  „da li je moguće promeniti osnivača“? Jer, jednostavno prenošenje staranja o novinama koje su došle uzgred i o kojima novi predsednik NVO osnivača nema pojma, je klasična pljačka tuđe ideje. Ako zaista ne može da se nađe drugi osnivač onda je ovo još jedna od milijardu gluposti koja je u ovoj jadnoj zemlji ozakonjena. Šta ako se ugasi NVO kao osnivač? Nije valjda novina sa svetlim tradicijama osuđena na gašenje? 

  Napomena: Pomenutu NVO sam takođe osnovala ja, ali sam se umorila i mislila sam da se pasiviziram, ali da mi novine ostanu. U osnivačkim aktima i novinama za osnivača stoji moje ime i prezime. 

   
  U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  javnom infomisanju osnivač javnog glasila ne može  preneti niti na drugi način raspolagati pravom na javno glasilo. U tom smislu se ne može promeniti osnivač. Međutim, do prenošenja javnog glasila bi moglo doći samo ukoliko bi se sprovela statusna promena udruženja (pripajanje, spajanje i podela udruženja), te da se nakon tako sprovedene statusne promene izvrši prenos javnog glasila. U skladu sa Zakonom o udruženjima odluku o statusnoj promeni donosi skupština udruženja.
   
  Takođe, skrenula  bih  vam pažnju i na to da da svaki član udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje ništavosti pojedinačnog akta udruženja koji je donet suprotno zakonu, statutu ili drugom opštem aktu udruženja, u roku od petnaest dana od dana saznanja za akt, a najkasnije u roku od šest meseci od dana donošenja akta. Na ovaj način možete utvrditi ništavost odluke o izboru novog rukovodstva ukoliko je ista doneta na nezakoniti način, odnosno u suprotnosti sa statutom ili drugim opštim aktom udruženja.
   
  Nakon uvida u Statut, može se utvrditi da li su ovlašćenja predsednika toliko velika da bi on na osnovu svojih zakonskih i statutarnih ovlašćenja mogao da menja Statut udruženja, kao i da odluči o prestanku rada udruženja.
   
  Statut je morao biti izmenjen odlukom Skupštine i to dvotrećinskom većinom članova udruženja. Predsednik udruženja se menja odlukom Upravnog odbora, a Upravni odbor bira Skupština.
   
  Dakle, o svakoj preduzetoj aktivnosti je direktno ili indirektno  morala da odluči Skupština. Trebalo bi da sazovete Skupštinu sami i time pokušate da sprečite dalje, ako verujete da su u pitanju, malverzacije. Za sazivanje vanredne sednice Skupštine je potrebna pisana inicijativa  najmanje 1/3 članova udruženja. Što se tiče mandata predsednika, trebalo bi proveriti u APR-u kada je odluka o izboru predsedika doneta.
   
  Takođe je važno u kakvim ste odnosima sa ostalim članovima Upravnog odbora  i  ostalim  članovima udruženja, kao i to da li postoji još članova koji dele vaše mišljenje i koji bi uticali na to da se promene ove stvari.
  (Septembar, 2012)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija