BAZENUNS.RS

 

Uslovi korišćenja

 

Šta je BAZENUNS.RS?

BAZENUNS.RS je NUNS-ov sajt sa informacijama koje su relevantne za profesiju novinarstva, a namenjen je novinarima i medijskim radnicima. Informacije na ovom sajtu, NUNS je prikupljao u prethodnim godinama kroz različite projekte, inicijative i akcije u vezi sa misijom i vizijom NUNS-a.

 

 

Kome su baze namenjene?

Podaci su namenjeni prvenstveno novinarima ali i svim ostalim zainteresovanim pojedincima.

 

 

Koja je svrha?

Da bismo informisali i stavili javnosti na uvid informacije o problemima, pravima, obavezama novinara i motivisali kolege novinare da zaštite svoja prava i slobode.

 

 

Da li će biti novih baza podataka?

BAZENUNS.RS je zamišljen kao resurs koji se neprestano uvećava i redovno ažurira. U budućem periodu, u planu je razvoj novih baza u oblastima za koje procenimo da doprinose unapređenju položaja novinara i novinarske profesije.  

 

 

Da li se podaci iz baza mogu koristiti?

Sajt BAZENUNS.RS je osmišljen kao izvor informacija što većem broju korisnika. Svaka primedba ili komentar u tom smislu su dobrodošli.

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

civil rights defenders