BAZENUNS.RS

 

Baze

 

profesionalno pravo radno pravo

Sudski procesi

Pravni saveti

U bazi sudskih procesa naći ćete informacije o sudskim procesima koji su podržani od strane NUNS-a u okviru projekta – Besplatna pravna pomoć.

 

 

Baza pravnih saveta sadrži pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama kao i odgovore advokata pruženih u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

napad na novinare

NAPADI NA NOVINARE

Baza napada na novinare sadrži podatke o napadima na novinare i medije koji su objavljeni u javnim glasilima, publikacijama i javnim reagovanjima medijskih udruženja. U bazi se nalaze podaci o napadima koji su se dogodili od 2008. godine do danas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentarni film u produkciji NUNS-a "Silom na sedmu", decembar 2017. godine.